De algemene voorwaarden van IT-City

IT-City
BTW-nummer: BE0836.011.524
Telefoonnummer: 0497/367936
Email: info@it-city.be


De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn door de koper gekend en aanvaard.
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW(21%) en recupel tenzij anders vermeld. Dit is niet van toepassing op werkuren voor KMO's.
2. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 10% per maand verschuldigd.
4. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.
5. Enkel de fabrieksgarantie is van toepassing op de verkochte goederen, welke enkel van toepassig is voor hardware, niet voor software. Op geleverde diensten is ook geen garantie van toepassing.
6. Indien de producten aanvaard worden bij levering, worden ze niet meer teruggenomen, tenzij het een defect product betreft, dat nog onder garantie valt.
7. De klant/koper verklaart dat hij voor het verlies van data, gegevens en/of software nooit IT-City of één van zijn medewerkers aansprakelijk zal stellen.
8. De klant/koper verklaart dat hij voor wijzigingen aan software en hardware nooit IT-City of één van zijn mederwerkers aansprakelijk zal stellen.
9. Indien het probleem niet opgelost wordt, of indien de klant niet tevreden is over de geleverde prestaties, mag hij/zij, mits een goed geargumenteerde reden, weigeren te betalen. In dit geval mag de transportvergoeding wel aangerekend worden. Dit dient wel onmiddelijk aangegeven te worden.
10. Kilometervergoeding wordt berekend op basis van de totaal aantal afgelegde kilometers (heen en terug). Hierbij wordt de snelste route genomen. De kilometervergoeding bedraagt €0.45 incl. btw.
11. Bij herstellingen worden maximaal 3 werkuren aangerekend per computer.Klik hieronder om naar de startpagina terug te keren
  Ga naar de homepage